Πατέρας:   
 Ιάκωβος Κυρτάτας του Πέτρου, 1896 (+ΒΠΠ)  #2232.
Μητέρα:   
Σοφία του Μιχαήλ Κουτσούκου, 1901  #2216.

123
Πέτρος Κυρτάτας του Ιακώβου, 1932  #2307.

σύζ.: Ευθυμία (Έφη) του Γεωργίου Αντωνάκη, 1951 από Αθήνα  #2308.

1) Ιάκωβος Κυρτάτας του Πέτρου,
 #2309.
2) Γεώργιος Κυρτάτας του Πέτρου,
 #2310.

Στο γυμνάσιο Ανδρου το 1948, μαθητές της ΣΤ’ τάξης από τις Στενιές.


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Πέτρος Κυρτάτας του Αντωνίου, 1848

4209

Μαριγώ του Δημητρίου Ψαρρού, 1854

4214

Ιάκωβος Κυρτάτας του Πέτρου, 1896 (+ΒΠΠ)

 

2232

Μιχαήλ Κουτσούκος του Δημητρίου, 1858

2202

Μαρουλιώ του Λεωνίδα Γιαλούρη,

2212

Σοφία του Μιχαήλ Κουτσούκου, 1901

2216