Πατέρας:   
Νικόλαος Σύμπουρας του Γεωργίου, 1925 (+2018)  #1919.
Μητέρα:   
Άννα του Νικολάου Μπουλμέτη, 1930  #1915.

123
Ευαγγελία (Λίλα) του Νικολάου Σύμπουρα, 1949  #1114.

σύζ.: Κωνσταντίνος Πολέμης του Δημητρίου, 1939  #1113.

1) Δημήτριος Πολέμης του Κωνσταντίνου,
 #1115.

σύζ.: Ευαγγελία του Σπύρου Ραΐση,  #5089.

1) Κωνσταντίνος Πολέμης του Δημητρίου,
 #5091.
2) Νικόλαος Πολέμης του Κωνσταντίνου,
 #1116.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Γεώργιος (Ρετζίνης) Σύμπουρας του Νικολάου, 1883

1925

Άννα του Μιχαήλ Καμπάνη, 1894

1926

Νικόλαος Σύμπουρας του Γεωργίου, 1925 (+2018)

1919

Νικόλαος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1901

1902

Ανδριάνα του Αντωνίου Καραπιπέρη, 1905

1900

Άννα του Νικολάου Μπουλμέτη, 1930

1915