Πατέρας:   
Λεονάρδος Πολέμης του παπα Σταματέλου, (+προ του 1836)  #539.
Μητέρα:   
Θέκλα Χαζάπη,  #623.

123
Αυγουστής Πολέμης του Λεονάρδου, 1813  #628.

σύζ.(1836): Ασημίνα του Π. Γουλανδρή,  #957.

1) 
 Βασίλης Πολέμης του Αυγουστή, 1847 (+1930)
 #958.

σύζ.: Μαρουλιώ του Φ. Ράλλια,  #961.

1) Κατίνα του Βασιλείου Πολέμη, 1877
 #962.

σύζ.(1897): Ιωάννης Γκούμας του Γ.,  #964.

2) Αυγουστής Πολέμης του Βασιλείου, 1886
 #963.

σύζ.: Ιωάννα του Γ. Βογιατζίδου,  #965.

2) Λεωνίδας Πολέμης του Αυγουστή, 1852
 #959.

σύζ.(1880): Ευγενία του Αντ. Λούκα,  #969.

1) Αυγουστής Πολέμης του Λεωνίδα,
 #970.
2) Ασημιώ του Λεωνίδα Πολέμη,
 #656.

σύζ.(1905):

 

Σπύρος Πολέμης του Μιχαήλ, 1870  #642.

3) Αντώνιος Πολέμης του Λεωνίδα, δίδυμ.
 #971.
4) Ευστράτιος Πολέμης του Λεωνίδα, δίδυμ.
 #972.
5) Μαρία του Λεωνίδα Πολέμη, 1891
 #973.

σύζ.: Δημ. Ανδρέου του Ι.,  #975.

6) Ευτέρπη του Λεωνίδα Πολέμη, 1897
 #974.

σύζ.: Γεώργιος Διαβατίδης του Α.,  #976. Πατ. #6388.

3) Κλεάνθης Πολέμης του Αυγουστή, 1856 (+1927)
 #960.

σύζ.: Μόσχα του Νικολάου Μπίστη, 1862  #4906.

1) Μαρία του Κλεάνθη Πολέμη,
 #978.

σύζ.(1905): Λεωνίδης Βογιατζίδης του Θρ.,  #980.

2) Μίνα του Κλεάνθη Πολέμη,
 #979.

σύζ.(1910): Λεωνίδας Καρυστινάκης του Α.,  #981.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

π. Σταματέλος Πολέμης του παπα Λεονάρδου, (+~1822)

534

Μαρία του Γιακουμή Αξιώτη,

876

Λεονάρδος Πολέμης του παπα Σταματέλου, (+προ του 1836)

539

Θέκλα Χαζάπη,

623