Πατέρας:   
Γεώργιος Νικολόπουλος, Πειραιά  #2842.
Μητέρα:   
Ζάννα του Γεωργίου Φακή,  #2833.

123
Γεώργιος Νικολόπουλος,  #2843.
1) αγόρι 1 Νικολόπουλος του Γεωργίου,
 #6149.
2) αγόρι 2 Νικολόπουλος του Γεωργίου,
 #6150.

Tης Θεοτόκου το 1960, στο καφενείο του Ρούσσου


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Γεώργιος Νικολόπουλος,

2842

Γεώργιος (Ζαβόψαρος) Φακής,

652

Ουρανία του Δημητρίου Μπέη,

651

Ζάννα του Γεωργίου Φακή,

2833