Πατέρας:   
Γιάννης Μαργέτης του Στέλιου,  #790.
Μητέρα:   
Ειρήνη του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1961  #175.

123
Μαρία του Ιωάννη Μαργέτη,  #178.

σύζ.: Παναγιώτης Ηλιόπουλος,  #5308.

1) Ειρήνη του Παναγιώτη Ηλιόπουλου, 2013
 #5309.
2) Δάφνη του Παναγιώτη Ηλιόπουλου, 2015
 #5310.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Γιάννης Μαργέτης του Στέλιου,

790

Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Δημοσθένη, 1930

 

469

Μαρία του Σταμάτη Γιαλούρη, 1940 (+2015)

173

Ειρήνη του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1961

175