Πατέρας:   
Λεωνίδας Κουτσούκος του Μιχαήλ,  #2195.
Μητέρα:   
Ευγενεία Ανδρέου,  #2261.

123
Μιχαήλ Κουτσούκος του Λεωνίδα,  #1683.

σύζ.: Μαρία του Δημητρίου Παλαιοκρασσά, 1947  #409.

1) - του Μιχαήλ Κουτσούκου,
 #2263.
2) - του Μιχαήλ Κουτσούκου,
 #2264.
3) - του Μιχαήλ Κουτσούκου,
 #2265.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Κουτσούκος του Νικολάου, 1861

1680

Ανεζιώ του Δημητρίου Παλαιοκρασσά, 1864

 

399

Λεωνίδας Κουτσούκος του Μιχαήλ,

2195

Ευγενεία Ανδρέου,

2261