Πατέρας:   
Νικόλαος Πολέμης του Διονυσίου, 1945  #1261.
Μητέρα:   
Βιολέτα Γλυνού, 1949  #1264.

123
Διονύσης Πολέμης του Νικολάου, 1970  #1265.

σύζ.:

 

Μαρία Ραΐση,  #5481.

1) Νικόλαος Πολέμης του Διονυσίου,
 #5482.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Διονύσιος Πολέμης του Νικολάου, 1918

 

1253

Ειρήνη του Ευαγγέλου Μπάλση, 1927

1259

Νικόλαος Πολέμης του Διονυσίου, 1945

1261

Βιολέτα Γλυνού, 1949

1264