Πατέρας:   
 Μιχαήλ Κυρτάτας του Νικολάου, 1924  #2079.
Μητέρα:   
 Πηνελόπη του Ιωάννη Γιαλούρη, 1929  #2077.

123
Ειρήνη του Μιχαήλ Κυρτάτα, 1957  #1128.

σύζ.: Κωνσταντίνος Πολέμης του Νικολάου, 1949  #1126.

1) Νικόλαος Πολέμης του Κωνσταντίνου,
 #1129.
2) Μιχαήλ Πολέμης του Κωνσταντίνου,
 #1130.

Μασκαράδες στην πλατεία Η πρώτη εκδρομή του Συνδέσμου Στενιωτών Ανδρου (άνοιξη του 1984)


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1888

 

2545

Ειρήνη του Χαριλάου Κουτσούκου, 1896/7

 

2565

Μιχαήλ Κυρτάτας του Νικολάου, 1924

 

2079

Ιωάννης Γιαλούρης του Αθανασίου, 1900

 

2069

Ειρήνη του Δημητρίου Πασχάλη, 1899

 

2042

Πηνελόπη του Ιωάννη Γιαλούρη, 1929

 

2077