Πατέρας:   
Δημήτριος Σιγάλας,  #6545.
Μητέρα:   
Παρασκευή,  #6546.

123
Σπύρος Σιγάλας του Δημητρίου,  #1052.

σύζ.:

 

Ευανθούλα του Δημητρίου Πολέμη,  #1051.

1) Δημήτριος Σιγάλας του Σπύρου,
 #1053.
2) Πηνελόπη του Σπύρου Σιγάλα,
 #1054.

Η Ερανική Επιτροπή της Αμαξιτής Οδού Στενιών. Ετος 1953. Tης Θεοτόκου στα Γιάλια, γύρω στο 1950


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Δημήτριος Σιγάλας,

6545

Παρασκευή,

6546