Πατέρας:   
Λεωνίδας Βεστάρχης του Δημητρίου, 1850  #1008.
Μητέρα:   
Ασημιώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1851  #1010.

123
Ανδρέας Βεστάρχης του Λεωνίδα, 1881  #1014.

σύζ.: Μαίρη, (Αγγλίδα)  #1024.

1) Σίσσυ του Ανδρέα Βεστάρχη,
 #1025.

σύζ.: Παΐσιος,  #1027.

2) Μίνα του Ανδρέα Βεστάρχη,
 #1026.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Βεστάρχης,

1007

Λεωνίδας Βεστάρχης του Δημητρίου, 1850

1008

Μιχαήλ Χαρχαρός του Ιωάννη, 1813

2646

Λασκαρώ του Δημητρίου Βροντίση, 1825

 

2645

Ασημιώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1851

1010