Πατέρας:   
 Ιωάννης Αντώνογλου του Νικολάου, 1908 γεν. Καραμπουρνού  #3916.
Μητέρα:   
 Μαρία του Νικολάου Μπεγλέρη, 1911  #3915.

123
Αργύρης Αντώνογλου του Ιωάννη, 1940  #4769.

σύζ.: Ζωή του Δημητρίου Σταμάτη, 1949 από Απροβάτου  #4774.

1) Ιωάννα του Αργύρη Αντώνογλου, 1975
 #5554.
2) Μαρία του Αργύρη Αντώνογλου, 1969
 #5242.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Αντώνογλου του Ιωάννη, 1887

4762

Ειρήνη του Γεωργίου Ορμαντζή, 1885

4765

Ιωάννης Αντώνογλου του Νικολάου, 1908

 

3916

Νικόλαος Μπεγλέρης του Λεονάρδου, 1866

3908

Διαμάντω του Αντωνίου Μπαφαλούκου, 1871

 

3914

Μαρία του Νικολάου Μπεγλέρη, 1911

 

3915