Πατέρας:   
Δημήτριος Κουτσούκος,  #4056.
Μητέρα:   
Διαμάντη,  #4057.

123
Ιωάννης Κουτσούκος του Δημητρίου, 1790 (+1861)  #4058.

σύζ.: Μαρία,  #4061.

1) Βασίλειος Κουτσούκος του Ιωάννη, 1826
 #1313.

σύζ.: Μαριγώ (Μαρία) του Σταματίου Πολέμη, 1837  #1311.

1) Χαρίλαος Κουτσούκος του Βασιλείου, 1850
 #1419.

σύζ.(1882): Διαμάντη του Ιωάννη Χαζάπη, 1862  #1411.

2) Ιωάννης του Βασιλείου Κουτσούκου, 1852 (+ )
 #2778.
3) Αννέζα του Βασιλείου Κουτσούκου, 1855
 #932.

σύζ.(1879): Σταμάτης Πολέμης του Νικολάου, 1849 (Σκάλος)  #684.

4) Σταμάτιος Κουτσούκος του Βασιλείου, 1857
 #2780.

σύζ.(1889): Αννέτα (ή Αννέζα) του Νικολάου Ζιώτη, 1867  #4101.

5) Δημήτριος Κουτσούκος του Βασιλείου, 1861
 #2781.
6) Ειρήνη του Βασιλείου Κουτσούκου, 1872 (+ )
 #2782.
7) Μαργαρώ του Βασιλείου Κουτσούκου, 1874
 #649.

σύζ.(1887): Σταματέλος Πολέμης του Μιχαήλ, 1857  #640.

2) Δημήτριος Κουτσούκος του Ιωάννη, 1836
 #4062.

σύζ.(1864): Λουλιώ του Δ Δανιόλου, 1844  #4063.

1) Ειρήνη του Δημητρίου Δανιόλου,
 #4064.
3) Μόσχα του Ιωάννη Κουτσούκου, 1842
 #3420.

σύζ.: Νικόλαος Φαλαγκάς του Δημητρίου, 1829 (Λουλίας)  #3415.

1) Μαρία του Νικολάου Φαλαγκά, 1857
 #3421.

σύζ.(1882): Αριστείδης Διαπούλης του Αντωνίου, 1855  #3427. Πατ. #4633.

2) Διαμάντη του Νικολάου Φαλαγκά, 1859 (+1862)
 #3422.
3) Διαμάντη του Νικολάου Φαλαγκά, 1862 (+1863)
 #3423.
4) Δημήτρης Φαλαγκάς του Νικολάου, 1864 (Στρατάκης)
 #3424.

σύζ.(1) 1899): Αννεζούλα του Μιχαήλ Κεράνη,  #3428.

σύζ.(2)): Αννεζούλα Καμπανάκη, από Αποίκια  #3429.

5) Δημοσθένης Φαλαγκάς του Νικολάου, 1867 (+1868)
 #3425.
6) Γιάννης Φαλαγκάς του Νικολάου, 1868
 #3426.

σύζ.(1899): Ορσα του Πέτρου Ζιώτη, 1869 (Παπαπετρήδαινα)  #3430.

7) Λουλία του Νικολάου Φαλαγκά, 1874
 #2929.

σύζ.(1908):

 

Γεώργιος Χαζάπης του Δημητρίου, 1877 (+1962) (Μπεγιώγης)  #2922.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Δημήτριος Κουτσούκος,

4056

Διαμάντη,

4057