Πατέρας:   
Αντώνιος Ψαρρός, 1920 από Χώρα  #3109.
Μητέρα:   
 Αννα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1917  #3101.

123
Μαρουλιώ του Αντωνίου Ψαρρού, 1951  #1588.

σύζ.: Νικόλαος Στεφάνου του Αντωνίου, 1941  #1585.

1) Αντώνιος Στεφάνου του Νικολάου, 1971
 #1589.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Αντώνιος Ψαρρός, 1920

3109

Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1864

3089

Μαρουλιώ του Ιωάννη Εξαδακτύλου,

3097

Αννα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1917

 

3101