Πατέρας:   
Στεφανής Στεφάνου του Νικολάου, 1925  #1546.
Μητέρα:   
Ειρήνη,  #1549.

123
Νικόλαος Στεφάνου του Στεφανή,  #1550.
1) Στέφανος Στεφάνου του Νικολάου,
 #5252.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Στεφάνου του Στεφανή, 1893

1220

Μαριώ του Νικολάου Πολέμη, 1900

1217

Στεφανής Στεφάνου του Νικολάου, 1925

1546

,

3928

Αρετή του Θεοδώρου Μπέη,

2679

Ειρήνη,

1549