Πατέρας:   
Γεώργιος Σουσούδης, από Ρόδο  #5177.
Μητέρα:   
σύζυγος 2,  #5179.

123
Ιωάννης Σουσούδης του Γεωργίου,  #861.

σύζ.: Ρίτσα του Θεοδοσίου Φαλαγκά, 1925 (+.)  #447.

1) Γιώργης Σουσούδης του Ιωάννη,
 #451.
2) 
 Θεοδόσιος Σουσούδης του Ιωάννη,
 #452.

σύζ.: Αικατερίνη (Κατερίνα) του Γιάννη Παλαιοκρασσά, 1970  #786.

1) Γιάννης Σουσούδης του Θεοδοσίου, 2002
 #591.
2) Φλωρέζα του Θεοδοσίου Σουσούδη, 2003
 #592.
3) Ειρήνη του Θεοδοσίου Σουσούδη, 2007
 #593.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Γεώργιος Σουσούδης,

5177

σύζυγος 2,

5179