Πατέρας:   
Βασίλειος Πέτσας του Γεωργίου,  #2326.
Μητέρα:   
Δέσποινα Πατίδου,  #6445.

123
Κλεοπάτρα του Βασιλείου Πέτσα,  #6447.

σύζ.: Σπύρος Μαθιόπουλος,  #6448.

1) Δέσποινα του Σπύρου Μαθιόπουλου,
 #6449.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Γεώργιος Πέτσας του Βασιλείου, 1889

2678

Ελένη του Στεφάνου Μπέη,

2677

Βασίλειος Πέτσας του Γεωργίου,

2326

Δέσποινα Πατίδου,

6445