Πατέρας:   
Ιωάννης Χαρχαρός, 1746  #4165.
Μητέρα:   
Μαρία,  #4166.

123
Νικόλαος Χαρχαρός του Ιωάννη, 1786  #4167.

σύζ.: Ανδριάνα, 1789 (+1854)  #4170.

1) Ασημίνα του Νικολάου Χαρχαρού, 1826
 #3983.

σύζ.: Γιαννούλης Σαρρής του Δημητρίου, 1827  #3979.

1) Ευανθία του Γιαννούλη Σαρρή, 1850
 #3372.

σύζ.(1873 χ.α.): Παύλος (ή Πέτρος) Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1842  #1614. Πατ. #1611.

2) Δημήτριος Σαρρής του Γιαννούλη, 1853 (Πατάτας)
 #3251.

σύζ.(1880): Μαρουλιώ του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1859  #3246.

3) Νικόλαος Σαρρής του Γιαννούλη, 1857
 #3984.
4) Ανεζιώ του Γιαννούλη Σαρρή, 1857
 #3985.
5) Θεμιστοκλής Σαρρής του Γιαννούλη, 1859 (+1862)
 #3986.
6) Γεώργιος Σαρρής του Γιαννούλη, 1862
 #3987.
7) Ζαννής Σαρρής του Γιαννούλη, 1863
 #3988.
8) Θεόδωρος Σαρρής του Γιαννούλη, 1867
 #3989.
2) Δημήτριος Χαρχαρός του Νικολάου, 1831
 #1626.

σύζ.(1858): Αννέζα του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1831  #1620.

1) Νικόλαος Χαρχαρός του Δημητρίου, 1860
 #2571.

σύζ.(1884):

 

Πετρού του Δημητρίου Κυρτάτα, 1865  #2538.

2) Αντρείκος Χαρχαρός του Δημητρίου, 1862 (Αραβίας)
 #2657.

σύζ.(1892): Ευτυχία του Δημητρίου Βαλμά, 1872  #2654.

3) Διαμάντη του Δημητρίου Χαρχαρού, 1866 (Καντρέλα)
 #2972.

σύζ.(1896): Δημήτριος Ισαρης του Γεωργίου,  #2971.

4) Ανδριάνα του Δημητρίου Χαρχαρού, 1872
 #4172.
3) Ιωάννης Χαρχαρός του Νικολάου, 1833
 #4171.

σύζ.(1858): Μαρούλα του Θεοδώρου Μπαφαλούκου, 1838  #4173.

1) Ειρήνη του Ιωάννη Χαρχαρού, 1859
 #4174.
2) Νικόλαος Χαρχαρός του Ιωάννη, 1861
 #4175.
3) Θεοδωρής Χαρχαρός του Ιωάννη, 1865 (+ )
 #2030.

σύζ.(1892): Αννίκα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1872  #2029.

4) Μιχαήλ Χαρχαρός του Ιωάννη, 1866 (Κολησομύτης)
 #4176.

σύζ.(1894): Ερηνιώ του Δημητρίου Ψαρρού, 1858  #4177.

5) Ηρακλής Χαρχαρός του Ιωάννη, 1867 (+ )
 #1953.

σύζ.(1893): Αννίκα του Νικολάου Φαλαγκά, 1875  #1939.

6) Αντώνιος Χαρχαρός του Ιωάννη, 1876
 #2047.

σύζ.(1902):

 

Ζάννα του Δημητρίου Πασχάλη, 1876 δίδυμ.  #2036.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Ιωάννης Χαρχαρός, 1746

4165

Μαρία,

4166