Πατέρας:   
Μιχαήλ Γιαννίσης του Γεωργίου,  #3619.
Μητέρα:   
Αδαμαντία του Σταματίου Παλαιοκρασσά,  #3612.

123
Ανδριάνα του Μιχαήλ Γιαννίση,  #3620.

Κορίτσια στο Σταθμό


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Γεώργιος Γιαννίσης του Μιχαήλ, 1893

1028

Μαριγούλα (Γούλα) του Λεωνίδα Βεστάρχη, 1896

1015

Μιχαήλ Γιαννίσης του Γεωργίου,

3619

Σταμάτιος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1893

3608

Ανδριάνα του Νικολάου Μπεγλέρη,

3613

Αδαμαντία του Σταματίου Παλαιοκρασσά,

3612