Πατέρας:   
Κωνσταντίνος Σαμιωτάκης του Γεωργίου και της Ολυμπίας, 1912 από Σάμο  #2836.
Μητέρα:   
Ειρήνη (Λουλού) του Γεωργίου Φακή, 1909  #2831.

123
Γεώργιος Σαμιωτάκης του Κωνσταντίνου, 1938  #2837.

σύζ.: Κωνσταντίνα,  #5367.

1) Πάτρα του Γεωργίου Σαμιωτάκη,
 #5368.

σύζ.: Γιώργος Παπαδάκης,  #5370.

1) Ντίνα του Γιώργου και της Πάτρας,
 #5371.
2) Φωτεινή του Γιώργου και της Πάτρας,
 #5372.
2) Ειρήνη του Γεωργίου Σαμιωτάκη,
 #5369.

σύζ.: Μάνθος Μανσόλας,

 #5373.
1) Κωνσταντίνα του Μάνθου Μανσόλα,
 #5374.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Κωνσταντίνος Σαμιωτάκης του Γεωργίου και της Ολυμπίας, 1912

2836

Γεώργιος (Ζαβόψαρος) Φακής,

652

Ουρανία του Δημητρίου Μπέη,

651

Ειρήνη (Λουλού) του Γεωργίου Φακή, 1909

2831