Πατέρας:   
Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1790 (Μπαμπούσκος)  #3658.
Μητέρα:   
Φρατζέσκα, 1795  #3659.

123
Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1836  #2024.

σύζ.(1865): Ορσα ή Ορσούλα του Θεοδοσίου Φαλαγκά, 1846  #1932.

1) Θεοδόσιος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1868
 #2028.
2) Αννίκα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1872
 #2029.

σύζ.(1892): Θεοδωρής Χαρχαρός του Ιωάννη, 1865 (+

)  #2030.
1) Ελένη του Θεοδωρή Χαρχαρού,
 #2031.

σύζ.: Νικόλαος Βαφειάδης,  #2033.

2) - του Θεοδωρή Χαρχαρού, στην Πόλη
 #2032.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη,

3654

Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1790

3658

Φρατζέσκα, 1795

3659