Πατέρας:   
Γεράσιμος Πετρώνιος του π. Κίμωνα, 1929  #1470.
Μητέρα:   
 Ειρήνη του Δημητρίου Στεφάνου, 1929 (+2016)  #95.

123
Μαρουλίτσα του Γεράσιμου Πετρώνιου, 1953  #101.

Μασκαράδες στην πλατεία


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Γεράσιμος Πετρώνιος του π. Κίμωνα, 1929

1470

Δημήτριος Στεφάνου του Γιάννη, 1880

 

90

Μαρουλιώ του Πέτρου Στεφάνου, 1894

91

Ειρήνη του Δημητρίου Στεφάνου, 1929 (+2016)

 

95