Πατέρας:   
Γιώργης Γιαλούρης του Γιαννούλη, 1919  #758.
Μητέρα:   
Μανιώ του Μιχάλη Σαρρή, 1932  #731.

123
Κατερίνα του Γεωργίου Γιαλούρη, 1959  #759.

σύζ.: Χρήστος Αθανασόπουλος,  #5314.

1) Άλκηστη Αθανασοπούλου του Χρήστου Αθανασόπουλου,
 #835.
2) Γιώργος Αθανασόπουλος του Χρήστου,
 #836.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Γιαννούλης Γιαλούρης του Δημητρίου, 1883

2811

Ευαγγελία του Γεωργίου Βρατσάνου,

2936

Γιώργης Γιαλούρης του Γιαννούλη, 1919

758

Μιχάλης Σαρρής του Αντώνη, 1894

728

Κατίνα του Μαθιου Δαγιάση, 1904

730

Μανιώ του Μιχάλη Σαρρή, 1932

731