Πατέρας:   
Ευστράτιος Καμπανάκης, 1811 (+1888) (Στρατάκης)  #5707.
Μητέρα:   
Ερηνιώ του Σταματίου Μπίστη, (+1843)  #5708.

123
Κωνσταντίνος Καμπανάκης του Ευστρατίου, 1843 (+1911)  #5699.

σύζ.: Αννεζιώ του Ιωάννη Δελαγραμμάτικα, 1851  #5700.

1) Ευστράτιος Καμπανάκης του Κωνσταντίνου, 1868
 #5701.
2) Ιωάννης Καμπανάκης του Κωνσταντίνου, 1869
 #5702.
3) Δημοσθένης Καμπανάκης του Κωνσταντίνου, 1870
 #5703.
4) Μαριγούλα του Κωνσταντίνου Καμπανάκη, 1876 (+1976)
 #5673.

σύζ.: Αυγουστής Μπάλκας του Νικολάου, 1866  #5672.

1) Νικόλαος Μπάλκας του Αυγουστή,
 #5674.

σύζ.: Ειρήνη του Δ. Καΐρη,  #5676.

2) Ανθή του Αυγουστή Μπάλκα, 1900
 #617.

σύζ.(1931):

 

Γιάννης Πολέμης του Δημητρίου, 1898 (+1987)  #31.

3) Άννα του Αυγουστή Μπάλκα,
 #5675.

σύζ.: Νικόλαος Ραΐσης,  #5679.

4) Ειρήνη του Αυγουστή Μπάλκα, 1910 (+2014)
 #3432.

σύζ.(1938):

 

Νικόλαος Φαλαγκάς του Ιωάννη,  #3431.

5) Ειρήνη του Κωνσταντίνου Καμπανάκη,
 #5704.

σύζ.: Γιάνγκος Πολέμης του Λ.,  #5992.

6) Σοφία του Κωνσταντίνου Καμπανάκη, 1881 (+1974)
 #5705.

σύζ.: Θεόφιλος Καΐρης του Δημητρίου, 1849 (+1920)  #5706.

1) Δημήτριος Καΐρης του Θεόφιλου, 1910 (+1979) από Χώρα
 #5168.

σύζ.: Ζαννούλα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1920  #403.

2) Κωσταντίνος Καΐρης του Θεόφιλου, 1913 (+1928)
 #5867.
3) Ευανθούλα του Θεόφιλου Καΐρη, (+ )
 #5868.
4) Νικόλαος Καΐρης του Θεόφιλου, 1919 (+2003)
 #5725.

σύζ.: Αλέκα Νικλα του Π.,  #5866.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικολός Καμπανάκης του Ευστρατίου, (+1826/32)

5727

Αννεζάκη του Αντ. Σπυρίδου,

5834

Ευστράτιος Καμπανάκης, 1811 (+1888)

5707

Ερηνιώ του Σταματίου Μπίστη, (+1843)

5708