Πατέρας:   
Νικόλαος Κουτσούκος του Ιωάννη,  #3623.
Μητέρα:   
Ανθούλα Μπέη, από Αποίκια  #4098.

123
Ευαγγελία του Νικολάου Κουτσούκου,  #5281.

σύζ.: Λάμπρος Αντωνάκος,  #5283.

1) Θαλής Αντωνάκος του Λάμπρου,
 #5284.
2) Φαίδων Αντωνάκος του Λάμπρου,
 #5285.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Κουτσούκος του Χαριλάου, 1889

 

2785

Μόσχα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, (+1980)

 

3616

Νικόλαος Κουτσούκος του Ιωάννη,

3623

Ανθούλα Μπέη,

4098