Πατέρας:   
Γεώργιος Αντώνογλου του Κωνσταντίνου, 1929  #4037.
Μητέρα:   
Μαρία του Ανδρέα Σαρρή, 1935  #4036.

123
Κωνσταντίνος Αντώνογλου του Γεωργίου, 1964 (+2015)  #4787.

σύζ.: Γεωργία Καλαδάμη, Αλαδινού  #4788.

1) Γιώργος Αντώνογλου του Κώστα,
 #5146.
2) δίδυμο 1 Αντώνογλου του Κώστα,
 #5147.
3) δίδυμο 2 Αντώνογλου του Κώστα,
 #5148.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Κωνσταντίνος Αντώνογλου του Ιωάννη, 1890

 

4763

Κυριακούλα του Νικολάου Καρανικόλα, 1902

 

4782

Γεώργιος Αντώνογλου του Κωνσταντίνου, 1929

4037

Ανδρέας Σαρρής του Αντωνίου, 1907

3061

Ελένη του Γεωργίου Μπουκουβάλα, 1907

3058

Μαρία του Ανδρέα Σαρρή, 1935

4036