Πατέρας:   
Μιχαήλ Χαζάπης (ή Κάλης) του Νικολάου, 1813  #4529.
Μητέρα:   
Αννέζα του Ανδρέα Βολτή, 1806  #4527.

123
Βασίλειος Χαζάπης του Μιχαήλ, 1838  #4578.

σύζ.(1865): Αντριάνα του Νικολάου Λάβδα, από Στραπουργιές  #4590.

1) Ασημίνα του Βασιλείου Χαζάπη,
 #4591.

σύζ.(1892): Νικόλαος Μπόνης του Γεωργίου,  #4592.

1) Ανδριάνα του Νικολάου Μπόνη, 1888 από Λάμυρα
 #3451.

σύζ.(1927): Νικόλαος Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1878  #3447.

2) Λεωνίδας Μπόνης του Νικολάου, 1907
 #2074.

σύζ.(1942): Φωτεινή του Αντωνίου Χαρχαρού, 1914  #2071.

3) Ουρανία του Νικολάου Μπόνη, 1913 από Λάμυρα
 #4190.

σύζ.(1938): Χρήστος Χαρχαρός του Μιχαήλ, 1905  #4181.

4) Αντώνιος Μπόνης του Νικολάου, (+ )
 #4593.
5) - Μπόνης του Νικολάου,
 #4594.

σύζ.: Μαρία Παλαιολόγου,  #4595.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Χαζάπης (ή Κάλης) του Μιχαήλ,

4573

Μιχαήλ Χαζάπης (ή Κάλης) του Νικολάου, 1813

4529

Ανδρέας Βολτής του Δημητρίου,

4515

Αννέζα του Ανδρέα Βολτή, 1806

4527