Πατέρας:   
Βασίλειος Πιπής,  #1872.
Μητέρα:   
Διαμάντη (Μαντούλα) του Σπύρου Καρυστινού, 1941  #454.

123
Ειρήνη του Βασιλείου Πιπή, (+.)  #455.

σύζ.: Μπαρούς,  #5161.

1) Μιχάλης Μπαρούς,
 #5162.
2) Βάσια Μπαρού,
 #5163.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Βασίλειος Πιπής,

1872

Σπύρος Καρυστινός του Θεοχάρη, 1911

 

445

Ερηνούλα (Ειρήνη) του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1915

 

1870

Διαμάντη (Μαντούλα) του Σπύρου Καρυστινού, 1941

454