Πατέρας:   
 Αθανάσιος Γιαλούρης του Ιωάννη, 1932  #870.
Μητέρα:   
Ιωάννα του Δημητρίου Μπέη, 1945  #259.

123
Αθηνά του Αθανασίου Γιαλούρη, 1965  #265.

σύζ.: Γεώργιος Βασιλαράς του Χρήστου,  #2078.

1) Ιωάννα του Γεωργίου Βασιλαρά,
 #266.
2) Χρήστος Βασιλαράς του Γεωργίου,
 #267.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Γιαλούρης του Αθανασίου, 1900

 

2069

Ειρήνη του Δημητρίου Πασχάλη, 1899

 

2042

Αθανάσιος Γιαλούρης του Ιωάννη, 1932

 

870

Δημήτριος Μπέης του Ιωάννη, 1903

 

1608

Αθηνά του Σταμάτη Παλαιοκρασσά, 1917

253

Ιωάννα του Δημητρίου Μπέη, 1945

259