Πατέρας:   
Ιωάννης Σαρρής του Γιαννούλη, 1806  #3971.
Μητέρα:   
Μαρία, 1816  #4029.

123
Κωνσταντίνος Σαρρής του Ιωάννη, 1842  #2013.

σύζ.(1ος της Μ. 1870): Μαριγώ του Νικολάου Κουτσούκου, 1848  #2250.

1) Ιωάννης Σαρρής του Κωνσταντίνου, 1870 (Σαρρηγιαννάκης)
 #2417.

σύζ.(1896): Ασημιώ του Δημητρίου Βαλμά,  #2419.

1) Κωνσταντίνος Σαρρής του Ιωάννη, 1915
 #2199.

σύζ.(1947): Μίνα του Νικολάου Κουτσούκου, 1919  #438.

2) Χρήστος Σαρρής του Κωνσταντίνου, 1875 (+ )
 #2418.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Γιαννούλης Σαρρής,

3966

Ορσα …, 1773

3967

Ιωάννης Σαρρής του Γιαννούλη, 1806

3971

Μαρία, 1816

4029