Πατέρας:   
Δημήτρης (Μίμης) Κουτσούκος του Ιωάννη, 1930  #285.
Μητέρα:   
Ειρήνη (Ρηνιώ) του Ευαγγέλου Παλαιοκρασσά, 1933  #127.

123
Φραγκούλα του Δημητρίου Κουτσούκου, 1972  #132.

σύζ.: Γιώργος Ιντζιρτζής,  #781.

1) Ειρήνη του Γεωργίου Ιντζιρτζή,
 #597.
2) Χαρίκλεια του Γεωργίου Ιντζιρτζή,
 #598.
3) Δήμητρα του Γεωργίου Ιντζιρτζή,
 #599.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Κουτσούκος του Λεωνίδα, 1895

 

868

Διαμάντη του Δημητρίου Παλαιοκρασσά, 1901

 

271

Δημήτρης (Μίμης) Κουτσούκος του Ιωάννη, 1930

285

Ευάγγελος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1894 (+ΒΠΠ)

 

620

Φραεσκούλα του Ηρακλή Πολέμη, 1902

116

Ειρήνη (Ρηνιώ) του Ευαγγέλου Παλαιοκρασσά, 1933

127