Πατέρας:   
Μιχαήλ Πολέμης του Λεωνίδα, 1886  #1243.
Μητέρα:   
Δέσποινα του Αχιλλέα Θεοδωράκη, 1898  #1269.

123
Κατίνα του Μιχαήλ Πολέμη, 1926 (+2018)  #1272.

σύζ.: Ιωάννης Σκαλόθεος,  #1277.

1) Λεοντής Σκαλόθεος του Ιωάννη,
 #1278.
2) Δέσποινα του Ιωάννη Σκαλόθεου,
 #1279.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Λεωνίδας Πολέμης του Νικολάου, 1851

1206

Μόσχα του Νικολάου Κουτσούκου, 1856

1238

Μιχαήλ Πολέμης του Λεωνίδα, 1886

1243

Αχιλλέας Θεοδωράκης του Γεωργίου, 1851

 

3776

Αικατερίνη (Κατερνιώ) του Ιωάννη Εξαδακτύλου, 1868

3777

Δέσποινα του Αχιλλέα Θεοδωράκη, 1898

1269