Πατέρας:   
Δέδες, από Πειραιά  #707.
Μητέρα:   
Σεβαστή του Γάσπαρη Πολέμη,  #701.

123
Μαρούσα του Δέδε από Πειραιά,  #708.

σύζ.: Χαράλαμπος Φαλαγκάς του Ιωάννη, 1934  #709.

1) Σέβη του Χαράλαμπου Φαλαγκά,
 #5646.
1) Δανάη,
 #5647.
2) Ανεζιώ του Χαράλαμπου Φαλαγκά,
 #6344.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δέδες,

707

Γάσπαρης Πολέμης του Αντωνίου, 1875

 

694

Μαρουσα του Ιωάννη Αξιώτη ή Ψαρρού,

699

Σεβαστή του Γάσπαρη Πολέμη,

701