Πατέρας:   
 Κωνσταντίνος (Ντίνος) Ζαρμπής,  #3706.
Μητέρα:   
 Καλλιόπη του Ιωάννη Κουρτέση, 1933  #3700.

123
Νίκος Ζαρμπής του Κωνσταντίνου,  #5215.

σύζ.: Δήμητρα Βολτή,  #5505.

1) Κάλλια του Νίκου Ζαρμπή,
 #5506.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Κωνσταντίνος (Ντίνος) Ζαρμπής,

 

3706

Ιωάννης Κουρτέσης του Γεωργίου, 1891

3691

Μαρουλιώ του Δημητρίου Κυρτάτα, 1895/99

 

3696

Καλλιόπη του Ιωάννη Κουρτέση, 1933

 

3700