Πατέρας:   
Γεώργιος Γιαννίσης του Μιχαήλ, 1893  #1028.
Μητέρα:   
Μαριγούλα (Γούλα) του Λεωνίδα Βεστάρχη, 1896  #1015.

123
Μιχαήλ Γιαννίσης του Γεωργίου,  #3619.

σύζ.: Αδαμαντία του Σταματίου Παλαιοκρασσά,  #3612.

1) Ανδριάνα του Μιχαήλ Γιαννίση,
 #3620.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Γιαννίσης του Νικολάου, 1864

 

3296

Αγαθονίκη (Αγαθώ) του Ηλία Παλαιοκρασσά, 1861

3293

Γεώργιος Γιαννίσης του Μιχαήλ, 1893

1028

Λεωνίδας Βεστάρχης του Δημητρίου, 1850

1008

Ασημιώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1851

1010

Μαριγούλα (Γούλα) του Λεωνίδα Βεστάρχη, 1896

1015