Πατέρας:   
Ανδρέας Μαύρος του Γιαννούλη, 1786  #4720.
Μητέρα:   
Ασημίνα, 1789  #4721.

123
Γιαννούλης Μαύρος του Ανδρέα, 1831  #3444.

σύζ.: Αννεζιώ του Δημητρίου Φαλαγκά, 1838  #3417.

1) Ανδρέας Μαύρος του Γιαννούλη, 1854
 #4731.

σύζ.(1ος του Α.): Αννεζούλα Χατζόγλου,  #4734.

1) Αννεζούλα του Ανδρέα Μαύρου,
 #2766.

σύζ.(1918 χ.α.):

 

Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1884  #2758.

σύζ.(2ος του Α.): Αθηνά Λογοθέτη, από Αποίκια  #4735.

2) Διαμάντη του Γιαννούλη Μαύρου, 1857
 #2671.

σύζ.(χ.α.):

 

Ανδρέας Κυρτάτας του Αντωνίου, 1854  #2668.

3) Δημήτριος Μαύρος του Γιαννούλη, 1859
 #3133.

σύζ.: Διαμάντη του Μιχαήλ Λογοθέτη,  #3132.

1) Γιαννούλης Μαύρος του Δημητρίου, 1899 Πειραιά, ανύμφευτος
 #4736.
2) Ευγένα του Δημητρίου Μαύρου, ανύπανδρη
 #4737.
3) Αννεζούλα (Αννα) του Δημητρίου Μαύρου, ανύπανδρη
 #4738.
4) 
 Σταμάτης Μαύρος του Γιαννούλη, 1864
 #4732.

σύζ.: Αννεζιώ του Γεωργίου Μπέη, 1867  #4246.

1) 
 Αρετή του Σταματίου Μαύρου, 1897
 #2351.

σύζ.:

 

Νίκος Σύμπουρας του Αντωνίου, 1886  #185.

2) Ασημίνα του Σταματίου Μαύρου, 1898
 #2376.

σύζ.(1923):

 

Δημήτριος Βαλμάς του Ιωάννη, 1891  #2369.

3) Γιαννούλης Μαύρος του Σταματίου, 1903 (+ΒΠΠ)
 #4739.

σύζ.: Μπιλανζέ Μαρί Φρανσίς του Σύλβιου Μπελανζέ, 1914 από Κεμπέκ  #4740.

5) Βασίλειος Μαύρος του Γιαννούλη, 1875
 #4733.

σύζ.: Ελένη του Μανώλη Χατζημιχάλη, 1891 από Κόρθι  #4741.

1) Γιάννης Μαύρος του Βασιλείου, 1916
 #4742.

σύζ.(χ.α.): Χρυσάνθη του Νικολάου Χατζηβασιλάκη,  #4743.

2) Ανδρέας Μαύρος του Βασιλείου, 1924
 #2949.

σύζ.:

 

Ειρήνη του Νικολάου Γιαλούρη, 1931  #2944.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Ανδρέας Μαύρος του Γιαννούλη, 1786

4720

Ασημίνα, 1789

4721