Πατέρας:   
Γιαννούλης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1890  #3348.
Μητέρα:   
Δέσποινα του Ιωάννη Τάτου,  #3351.

123
Ειρήνη του Γιαννούλη Παλαιοκρασσά,  #3353.

σύζ.: Γεώργιος Σεμερτζάκης,  #3358.

1) Χρύσα του Γεωργίου Σεμερτζάκη,
 #3359.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη, 1860

3300

Κατίνα του Βασ. Βούλγαρη,

3346

Γιαννούλης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1890

3348

Δέσποινα του Ιωάννη Τάτου,

3351