Πατέρας:   
Γεώργιος Χέλμης του Φραγκίσκου, 1926 από Σασά  #3831.
Μητέρα:   
Κατίνα του Αντωνίου Κακλαμάνη, 1928  #3830.

123
Παρασκευούλα (Σούλα) του Γεωργίου Χέλμη, 1955  #2441.

σύζ.: Δημήτριος Τζουμέζης του Αντωνίου, 1947  #2439.

1) Αντώνης Τζουμέζης του Δημητρίου,
 #2442.

σύζ.(2013): Μαργαρίτα Χαλά,  #5311.

1) Δημήτριος Τζουμέζης του Αντωνίου, 2014
 #5312.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Γεώργιος Χέλμης του Φραγκίσκου, 1926

3831

Αντώνιος Κακλαμάνης του Δήμα, 1894

3794

Αμύρισα του Αχιλλέα Θεοδωράκη, 1900

 

3782

Κατίνα του Αντωνίου Κακλαμάνη, 1928

3830