Πατέρας:   
Νικόλαος Χαρχαρός του Ηρακλή, 1903  #2431.
Μητέρα:   
Μόσχα του Δημητρίου Τζουμέζη, 1913  #2428.

123
Ιωάννης Χαρχαρός του Νικολάου, 1946  #2023.

σύζ.: Ανδριανή του Αλεξάνδρου Φαλαγκά, 1960  #2021.

1) Σέμη του Ιωάννη Χαρχαρού,
 #2445.

1957, Εθνική γιορτή 25ης Μαρτίου


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ηρακλής Χαρχαρός του Ιωάννη, 1867

1953

Αννίκα του Νικολάου Φαλαγκά, 1875

1939

Νικόλαος Χαρχαρός του Ηρακλή, 1903

2431

Δημήτριος Τζουμέζης του Θεοδοσίου, 1878 (+1953)

1268

Μαριγούλα του Λεωνίδα Πολέμη, 1885

1242

Μόσχα του Δημητρίου Τζουμέζη, 1913

2428