Πατέρας:   
Ιωάννης Δεσάρτης,  #1262.
Μητέρα:   
Μάρω του Διονυσίου Πολέμη, 1943  #1260.

123
Ειρήνη του Ιωάννη Δεσάρτη,  #1263.
1) Γιάννης,
 #5241.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Δεσάρτης,

1262

Διονύσιος Πολέμης του Νικολάου, 1918

 

1253

Ειρήνη του Ευαγγέλου Μπάλση, 1927

1259

Μάρω του Διονυσίου Πολέμη, 1943

1260