123
Σοφία από Σάμο του Δημητρίου Βαποράκη, 1897 Σαμιώτισσα  #1111.

σύζ.(χ.α.): Γιαννούλης Πολέμης του Κωνσταντίνου, 1896  #1104.


Γιαλαροί στα Γιάλια, της Θεοτόκου, 4 Μαΐου 1937