Πατέρας:   
Λεονάρδος Δαγιάσης του Ματθαίου,  #812.
Μητέρα:   
Αννέζα,  #813.

123
Αντώνης Δαγιάσης του Λεονάρδου,  #815.

σύζ.(1895): Πετρωνία του Αντωνίου Κυρτάτα, 1869  #824.

1) 
 Λεονάρδος Δαγιάσης του Αντωνίου, 1895
 #825.

σύζ.: Μαρία του Κωνσταντίνου Πολέμη, 1913  #829.

1) Ασημίνα του Λεονάρδου Δαγιάση, 1935
 #830.

σύζ.: Ζαχαρίας Λιβανός,  #832.

2) Πατρισία του Λεονάρδου Δαγιάση,
 #831.
2) Γεώργιος Δαγιάσης του Αντωνίου, 1897
 #826.
3) Κατίνα του Αντωνίου Δαγιάση,
 #827.

σύζ.(2ος γάμος του Α.): Αντώνιος Χριστοδούλου του Λεωνίδα, 1894  #1397.

1) Νίκος Χριστοδούλου του Αντωνίου,
 #4989.
4) Νίκος Δαγιάσης του Αντωνίου, 1899
 #828.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Λεονάρδος Δαγιάσης του Ματθαίου,

812

Αννέζα,

813