Πατέρας:   
Λεονάρδος Πολέμης του παπα Σταματέλου, (+προ του 1836)  #539.
Μητέρα:   
Θέκλα Χαζάπη,  #623.

123
Νικόλαος Πολέμης του Λεονάρδου, 1803  #625.

σύζ.: Μαρία του Αντωνίου Σύμπουρα, 1808  #681.

1) Ανδριάνα του Νικολάου Πολέμη, 1833
 #682.

σύζ.(1882): Νικόλαος Κέτσης του Γεωργίου, 1835  #688.

1) Μαρία του Νικολάου Κέτση, 1856 χ.α.
 #3119.
2) Αννέζα του Νικολάου Κέτση, 1858
 #611.

σύζ.(1882):

 

Γιώργης Πολέμης του παπα Σταμάτη, 1850 (+1934) (Καπετάνιος)  #111.

3) Μαρία του Νικολάου Κέτση, 1860
 #3120.
4) Γεώργιος Κέτσης του Νικολάου, 1863
 #3121.

σύζ.(1892): Ανεζιώ του Αντωνίου Μπέη, 1870  #3123.

5) Ιωάννης Κέτσης του Νικολάου, 1870 (Λωλογιαννάκης) χ.α.
 #3122.
2) Αντώνιος Πολέμης του Νικολάου, 1848
 #683.

σύζ.(1872): Ανέζα του Γάσπαρη Μπίστη, 1850  #693.

1) 
 Γάσπαρης Πολέμης του Αντωνίου, 1875
 #694.

σύζ.(1904): Μαρουσα του Ιωάννη Αξιώτη ή Ψαρρού,  #699.

2) Νικόλαος Πολέμης του Αντωνίου, 1879
 #695.

σύζ.: Σεβαστή του Γεωργίου Καλαδάμη,  #365. Πατ. #4673.

3) Ασημίνα του Αντωνίου Πολέμη, 1884
 #696.

σύζ.(1906): Περάκης Χαζάπης του Γεωργίου, 1877  #616. Πατ. #4576.

4) 
 Λεωνίδας Πολέμης του Αντωνίου, 1885
 #697.

σύζ.:

 

Μαρούλα του Γεωργίου Κουτσούκου,  #909.

5) Μαριγώ του Αντωνίου Πολέμη,
 #698.

σύζ.(1902 1ος του Γεωργίου): Γεώργιος (Ζαβόψαρος) Φακής,  #652.

3) Σταμάτης Πολέμης του Νικολάου, 1849 (Σκάλος)
 #684.

σύζ.(1879): Αννέζα του Βασιλείου Κουτσούκου, 1855  #932.

1) Νικόλαος Πολέμης του Σταματίου, 1883
 #933.

σύζ.(1911): Ζάννα του Γιαννούλη Φαλαγκά,  #938.

2) Βασίλειος Πολέμης του Σταματίου, 1888
 #934.

σύζ.: Ματίνα, από Αθήνα  #947.

3) 
 Δημήτριος Πολέμης του Σταματίου, 1895
 #935.

σύζ.(1926 χ.α.): Άννα του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1903  #949. Πατ. #2616.

4) Λουλία του Σταματίου Πολέμη, άγαμος
 #936.
5) Λεονάρδος Πολέμης του Σταματίου, (+ )
 #937.
4) Μαρούλα του Νικολάου Πολέμη, 1850
 #685.
5) Λεονάρδος Πολέμης του Νικολάου, 1851
 #686.
6) Ανέζα του Νικολάου Πολέμη, 1853
 #687.

σύζ.(1881): Γεώργιος Κουτσούκος του Ανδρέα, 1845  #950.

1) Ανδρέας Κουτσούκος του Γεωργίου,
 #2812.
2) Μαρία του Γεωργίου Κουτσούκου,
 #2813.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

π. Σταματέλος Πολέμης του παπα Λεονάρδου, (+~1822)

534

Μαρία του Γιακουμή Αξιώτη,

876

Λεονάρδος Πολέμης του παπα Σταματέλου, (+προ του 1836)

539

Θέκλα Χαζάπη,

623