123
Δημήτριος Γλυνός, από Πιτροφό  #6173.

σύζ.: Φραντζέσκα,  #6174.

1) Αριστείδης Γλυνός του Δημητρίου, 1906
 #1118.

σύζ.(1931): Αικατερίνη του Κωνσταντίνου Πολέμη, 1908  #1107.

1) 
 Κωσταντής Γλυνός του Αριστείδη, 1934
 #1119.

σύζ.: Μαρίκα του Ιωάννη Μαργέτη, 1949  #1122.

2) 
 Ασημιώ του Αριστείδη Γλυνού, 1936
 #1120.

σύζ.: Λεωνίδης Πέτσας του Πέτρου, 1930  #1123.

3) Δημήτριος Γλυνός του Αριστείδη, 1946
 #1121.

σύζ.: Ελένη Λάβδα, από Πιτροφό  #5346.

2) Λεωνίδας Γλυνός του Δημητρίου,
 #5549.

σύζ.: Μαρίκα,  #6172.

1) Δημήτριος Γλυνός του Λεωνίδα, 1949
 #2494.

σύζ.:

 

Κωκώνα του Νικολάου Μπουκουβάλα, 1952  #220.

2) Ιωάννης Γλυνός του Λεωνίδα,
 #4869.

σύζ.: Διαμάντη του Αντρίκου Στεφάνου, 1953  #4867.

3) Φρατζέσκος Γλυνός του Λεωνίδα,
 #5540.

σύζ.: Φραγκούλα του Αντωνίου Μανδαράκα, 1969  #5538. Πατ. #5533.