Πατέρας:   
 Δημήτριος Πολέμης του παπα Μιχαήλ, 1821 (+1887)  #547.
Μητέρα:   
Χρουσουνιώ του Αντωνίου Λούκα,  #904.

123
Αντώνιος Πολέμης του Δημητρίου,  #578.

σύζ.(1899): Ανεζιώ Δερτούζου,  #613.

1) 
 Δημήτριος Πολέμης του Αντωνίου,
 #583.

σύζ.: Διαμάντη του Νικολάου Τσατσομοίρου,  #905.

1) Ειρήνη του Δημητρίου Πολέμη,
 #586.

σύζ.: Ηρακλής Νταϊρόπουλος του Αριστομένους,  #906.

2) 
 Γεώργιος Πολέμης του Αντωνίου, 1913 χ.α.
 #584.

σύζ.(χ.α.): Χρυσούλα του Δημητρίου Μπόνη,  #907. Πατ. #2955.

3) Αθηνά του Αντωνίου Πολέμη, (+ )
 #585.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

π. Μιχαήλ Πολέμης του παπα Σταματέλου, 1775 (+1850)

538

Φραντζέσκα, 1778

877

Δημήτριος Πολέμης του παπα Μιχαήλ, 1821 (+1887)

 

547

Αντώνιος Λούκας (πρώην Μαρκουλής) του Γεωργίου,

3931

Χρουσουνιώ του Αντωνίου Λούκα,

904