Πατέρας:   
Αντώνιος Αγιορείτης (ή Κωβίδης) του Γιαννούλη, 1775 (+1835) (Χατζηαντώνης)  #4937.
Μητέρα:   
Φλωρέζα, (+1850)  #4947.

123
Γιαννούλης Αγιορείτης (ή Κωβίδης) του Αντωνίου, 1807  #4948.

σύζ.: Αικατερίνη,  #4950.

1) Σμαράγδα του Γιαννούλη Κωβίδη, 1837
 #4001.

σύζ.: Γεώργιος Σαρρής του Δημητρίου, 1828  #3980.

1) 
 Κατίγκω του Γεωργίου Σαρρή, 1864
 #3213.

σύζ.(1887):

 

Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1863 (Μπουλάκας)  #3212.

2) Δημήτριος Σαρρής του Γεωργίου, 1866
 #4002.
3) 
 Γιαννούλης Σαρρής του Γεωργίου, 1866 (Μπαρμπαγιαννούλης) άγαμος
 #4003.
4) Μαρουλιώ του Γεωργίου Σαρρή, 1868
 #4004.

σύζ.: Μιχαήλ Γελανταλής, Πόλη  #4006.

5) Διαμάντη του Γεωργίου Σαρρή, 1870 (+ )
 #4005.
2) Φρατζέσκα του Γιαννούλη Κωβίδη, 1839
 #4462.

σύζ.(2ος του Δ.): Δημήτριος Κατσίκης του Ιωάννη, 1834  #4459.

1) Κατίγκω του Δημητρίου Κατσίκη, 1855
 #4463.

σύζ.(1880): Γεώργιος Χαζάπης του Ιω,  #4465.

2) 
 Ιωάννης Κατσίκης του Δημητρίου, 1864
 #1421.

σύζ.(1891):

 

Ευτυχία του Ιωάννη Χαζάπη, 1866  #1413.

3) 
 Νικόλας Κατσίκης του Δημητρίου, 1878
 #4464.
3) Αντώνιος Κωβίδης του Γιαννούλη, 1843
 #4951.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Αντώνιος Αγιορείτης (ή Κωβίδης) του Γιαννούλη, 1775 (+1835)

4937

Φλωρέζα, (+1850)

4947