Πατέρας:   
Θεόδωρος Κολυδάς του Μιχαήλ, 1886  #4623.
Μητέρα:   
Ελένη του Δημητρίου Κωνσταντίνου,  #4830.

123
Κατίνα του Θεοδώρου Κολυδά, 1928  #4834.

σύζ.: Ιωάννης Κυρτάτας, 1924 (Πίτσικλας)  #4847.

1) Ευάγγελος Κυρτάτας του Ιωάννη, 1950
 #6140.
2) Ελένη του Ιωάννη Κυρτάτα, 1953
 #6141.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Κολυδάς του Ιωάννη,

4819

Ασημίνα του Θεοδώρου Λιοπύρου,

4820

Θεόδωρος Κολυδάς του Μιχαήλ, 1886

4623

Ελένη του Δημητρίου Κωνσταντίνου,

4830