Πατέρας:   
 Αντώνιος Μάγειρος του Λεονάρδου, 1933  #4189.
Μητέρα:   
 Μαρία του Δημητρίου Ζαννάκη, 1934  #4188.

123
Ευαγγελία (Λίλια) του Αντωνίου Μαγείρου, 1965  #4416.

σύζ.: Νικόλαος Αννίσης του Ζαννή,  #4417.

1) Μαρία του Νικολάου Αννίση,
 #4418.
2) Αλεξάνδρα του Νικολάου Αννίση,
 #4419.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Λεονάρδος Μάγειρος του Αντωνίου, 1905

 

4408

Καλλιόπη του Παύλου Σωτηριάδη, 1906

4412

Αντώνιος Μάγειρος του Λεονάρδου, 1933

 

4189

Δημήτριος Ζαννάκης του Ιωάννη και της Μαρίας, 1908

4187

Μαρουλιώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1911

4180

Μαρία του Δημητρίου Ζαννάκη, 1934

 

4188