Πατέρας:   
Αντώνης Μώρος του Ιωάννη, 1934  #4195.
Μητέρα:   
Ερηνούλα του Κωνσταντίνου Βλάμη, 1939  #4193.

123
Αγγελική του Αντώνη Μώρου, 1973  #4197.

σύζ.: Νίκος Βολίκας του Πέτρου,  #5099.

1) Πέτρος του Νικολάου Βολίκα,
 #5125.
2) Αντώνης του Νικολάου Βολίκα,
 #5126.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Μώρος,

6170

Αικατερίνη,

6171

Αντώνης Μώρος του Ιωάννη, 1934

4195

Κωνσταντίνος Βλάμης του Δημητρίου και της Ειρήνης, 1912

4192

Αγγελικώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1913

4182

Ερηνούλα του Κωνσταντίνου Βλάμη, 1939

4193