Πατέρας:   
Γιαννούλης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1890  #3348.
Μητέρα:   
Δέσποινα του Ιωάννη Τάτου,  #3351.

123
Μαριόγκα του Γιαννούλη Παλαιοκρασσά,  #3352.

σύζ.: Πέτρος Γκιώνης του Κωνσταντίνου,  #3355.

1) Κωνσταντίνος Γκιώνης του Πέτρου,
 #3356.
2) Γιαννούλης Γκιώνης του Πέτρου,
 #3357.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη, 1860

3300

Κατίνα του Βασ. Βούλγαρη,

3346

Γιαννούλης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1890

3348

Δέσποινα του Ιωάννη Τάτου,

3351