Πατέρας:   
Νικόλαος Γαλανός του Στεφάνου, 1936 (+ )  #2827.
Μητέρα:   
Κατίνα του Γεωργίου Μπουλμέτη, 1945  #2824.

123
Γεώργιος Γαλανός του Νικολάου, 1971  #2829.

σύζ.: Λήδα,  #5333.

1) Νικολός Γαλανός του Γεωργίου,
 #5334.
2) Δανάη του Γεωργίου Γαλανού,
 #5335.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Στέφανος Γαλανός του Νικολάου και της Αικατερίνης, 1896

2810

Αννεζιώ του Αντρείκου Χαρχαρού, 1897

1388

Νικόλαος Γαλανός του Στεφάνου, 1936

2827

Γεώργιος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1921

3802

Αννα του Δημοσθένη Πέτσα, 1928

3810

Κατίνα του Γεωργίου Μπουλμέτη, 1945

2824